ความสุขโดยสังเกต

HAP28 7 กฎ เพื่อการมีชีวิตที่งอกงาม

February 15, 2020

เมื่อพูดถึงนิยามของความสำเร็จ ในด้านงานหลายคนอาจมีภาพที่คล้ายคลึงกันคือทำบางอย่างสำเร็จจนได้รับการยอมรับ แต่สำหรับความสำเร็จด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วคำตอบอาจเปลี่ยนไป

ความสุขโดยสังเกต สรุป 7 กฎ เพื่อการมีวิตที่งอกงาม จากการอ่านหนังสือ The Seven Spiritual Laws of Success ของ Deepak Chopra โดยมีสาะสำคัญคือ หมั่นสื่อสารกับตัวเอง เพื่อความเข้าใจในตัวเอง โดยเริ่มจากการให้เวลาเงียบสงบกับตัวเอง ซึ่งจะนำพาไปสู่ที่ชีวิตที่งดงามต่อตัวเองและคนอื่น

Podbean App

Play this podcast on Podbean App