ความสุขโดยสังเกต

HAP30 คิดถึงตัวเองมากไป ทุกข์ใจเปล่า

February 29, 2020

บางครั้งความทุกข์กังวลของเราก็เกิดมาจากการที่เปรียบเทียบกับคนอื่น หรือห่วงภาพของตัวเองที่ปรากฏต่อสายตาคนอื่นมากเกินไป ซึ่งรากของความรู้สึกเหล่านี้คือการที่เราให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปเหมือนเราเป็นศูนย์กลาง

 

ความสุขโดยสังเกต ชวนทบทวนความทุกข์ร้อนว่าอาจมาจากการคิดถึงตัวเองมากเกินไป และจะมีวิธีอย่างไรให้คิดถึงตัวเองน้อยลงซึ่งอาจนำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุข

Podbean App

Play this podcast on Podbean App